Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Ds. H.M. Burggraaf heeft beroep uit Noordeloos aangenomen

Vanmorgen, zaterdag 5 december, ontvingen we een verheugend bericht. Ds. H.M. Burggraaf uit Wekerom heeft het beroep uit Noordeloos aangenomen.

Ds. Burggraaf en zijn gezin hebben de afgelopen drie weken duidelijk de roep bevestigd gezien in de ontmoetingen met onze gemeente. In het vertrouwen op Gods leiding en gehoorzaamheid aan zijn Zender wil de predikant hier de herdersstaf opnemen.

We danken God, de Koning van de Kerk, dat Hij onze gemeente weer een predikant heeft willen schenken.

Meer informatie volgt.

De kerkenraad

Liturgieën zondag 6 december

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Kerstkaartenactie Hart voor Frankrijk

Kerst zal dit jaar anders zijn dan andere jaren, de ontmoeting met elkaar zal misschien in veel mindere mate plaats kunnen vinden dan we zouden willen. Des te meer reden om elkaar een kaartje ter bemoediging te sturen! Een mooie actie in dit kader is dat er 5 mooie kerstkaarten te koop zijn voor slechts €5,-. 100% van de winst gaat naar het werk van de familie Lustig in Frankrijk: het project Hart voor Frankrijk. De kaarten zijn ook mooi om neer te zetten in de weken van Advent. De uitzendende gemeente Zeist en deelgemeente Nieuwerkerk aan den IJssel doen mee aan deze actie.

Lees verder

Actie Voedselbank

Ons Kerstpakket, iets waar we stiekem naar uit kunnen zien. Nu is er een groep mensen, een grote groep, die wekelijks een pakket krijgen. Geen kerstpakket in dit geval, maar het broodnodige. Deze groep is afgelopen jaar zelfs met 25% gegroeid. Dit zijn de gezinnen die leven met de hulp van de voedselbanken. Komende week kunnen we deze mensen helpen door te geven. Noordeloos breed zullen we artikelen inzamelen in de Mart Lôôds. Van maandag 7 tot dinsdag 15 december kunt u de gehele dag door artikelen in het brenghok zetten.  

Hieronder de benodigde artikelen: 

Wc-papier,
shampoo, deodorant, douchegel, zeep,
babyluiers, maandverband, tampons en wasmiddelen. 

Pasta, rijst,
kruidenmixen, pastasauzen,
soep/groente/fruit in blik,
vlees in blik.
Houdbare zuivel zoals melkpoeder en houdbare melk,
Koffie, thee, koffiemelk en suiker.
Broodbeleg zoals pindakaas, jam, appelstroop e.d.

Producten moeten minstens 4 maanden houdbaar zijn!

Advenstvesper

De komende 4 weken is er op vrijdagavond een vesper waar Woord, gebed & muziek in het licht van Advent komen. Meld je aan via hervormdnoordeloos.nl want in de kerk is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Of kijk thuis live mee! Onder de poster is het programma te downloaden.