Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Pinkstercampagne GZB

Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te geven. De GZB reikt hiervoor in de week voor Pinksteren (vanaf 17 mei) een gebedskalender aan. Deze wordt in de week van 10 mei rondgebracht. Ook is deze te downloaden op de website. Bidt u mee voor de wereldwijde kerk? Op woensdag 19 mei wordt er door de GZB een online gebedsmeeting via Zoom georganiseerd met gasten uit verschillende landen, aanvang 19.30 uur. Als u hieraan mee wilt doen kunt u zich hiervoor opgeven via vuur@gzb.nl. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gebedskalender. 
Voor de kinderen is er een leuke kleurwedstrijd waaraan meegedaan kan worden! Deze is vanaf 10 mei te downloaden op de website of op te halen bij Sandra Deelen (Singel 1B). De ingekleurde kleurplaten kunnen t/m zaterdag 29 mei worden ingeleverd bij de boekentafel in de Wegwijzer en zullen vervolgens door ons worden opgestuurd naar het GZB-kantoor in Driebergen. De kinderen met de mooiste kleurplaat krijgen een leuke verrassing thuisgestuurd! Doe jij ook mee? 

De Zendingscommissie

Kampdienst – Hemelvaartsdag

We hadden natuurlijk allemaal gehoopt dat we op kamp hadden gekund! Nu dat niet kan, willen we toch een kampdienst houden met de kinderen en jongeren van de clubs op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, zoals we dat gewend zijn wanneer we op kamp gaan. De dienst zal plaatsvinden om 14.00 uur in de kerk in samenwerking met dominee Burggraaf. De kinderen kunnen zich opgeven via hun clubleiding of via jeugdwerk@hervormdnoordeloos.nl. Alle andere gemeenteleden zijn uitgenodigd om de dienst online te volgen. Het thema van de dienst is: Welkom bij de Koning!

Na de kampdienst hopen we een (kamp)spel in de nieuwbouw rondom de Wegwijzer te doen met elkaar. Ook dan hopen we alle kinderen en jongeren te zien!

Zondagsschool

A.s. zondagmiddag 9 mei gaan we weer verder met het zondagsschoolseizoen en starten we weer om 14:00 online via KerkTV.

Op dezelfde manier dus zoals het voor de vakantie ging. Vergeet niet om de tekst te leren en je stembanden alvast op te warmen, zodat je zondag goed mee kan zingen 😉!

Tot ziens! – de leiding van de zondagsschool

Vertrek familie De With

Wij, als familie de With, hebben (hoewel geen lid van de gemeente) afgelopen jaar mogen meeleven met U als gemeente, eerst woonachtig in de pastorie en later aan de Noordzijde 90. Opnieuw worden we uitgezonden door MAF en op DV 11 mei zullen we vertrekken naar Zuid Soedan. Wij willen U en jullie als gemeente hartelijk danken voor de warme betrokkenheid en steun die U ons gegeven heeft in de periode dat wij in jullie midden hebben gewoond. Onze wegen gaan weer scheiden, maar we mogen weten dat God er altijd bij was en is en zal zijn. We wensen u de woorden van het volgende lied toe: 

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hi zal met je zijn

Tot wij weer elkaar ontmoeten

In Zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn

Hartelijke groet, Jaap, Mieke, Mateo, Thirza en Joachim de With

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder