Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Bistro & Bios de la JV – 11 juni

Begin 2020 werd onze oud-predikant dominee Lustig voor 6 jaar uitgezonden naar Frankrijk. Om geld op te halen voor zijn werk daar, organiseert de JV een Bistro & Bios de la JV in de Wegwijzer! Een driegangendiner met franse tint en daarna een leuke film voor jong en oud. De leden van de Jeugdvereniging en gemeenteleden zetten zich in om een heerlijk diner klaar te maken en een gezellige, verbindende avond te organiseren. De deuren van de Wegwijzer zijn vanaf 17:30 uur geopend, het diner begint om 18:00 uur. De film start om 20:30 uur. 

Hieronder kunt u zich opgeven. Nadat u dit heeft gedaan, ontvangt u een e-mail met daarin de bevestiging dat uw aanmelding is gelukt. Hopelijk zien we jullie daar!

Meld u zich aan voor het driegangendiner? Dan ontvangt u woensdag 1 juni een e-mail waarin u uw keuzes voor het eten kunt doorgeven. 

Let op: De betaling vindt plaats in de Wegwijzer. Extra consumpties en snacks tijdens de Bios kunnen ter plekke worden gekocht. 

Schoonmaak Wegwijzer

Traditiegetrouw is in de week na de rommelmarkt de Wegwijzer onderworpen aan ‘de grote schoonmaak’. Vanaf deze plaats willen we het Wegwijzer team en iedereen die hiermee geholpen heeft vriendelijk danken voor de inzet. 

De kerkrentmeesters

Liturgieën zondag 15 mei

Voor iedereen die de dienst in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Hulp gezocht in en rond de Martloods!

Nu iedereen nog vol enthousiasme is over de gehouden rommelmarkt van afgelopen zaterdag lijkt het ons een mooi moment om een dringende oproep te doen om de commissie  te komen versterken. 

Vind u of jij het leuk om op maandagavond of zaterdagochtend te helpen in de Martloods? Loop gerust eens langs om de sfeer te proeven. En dan ondertussen gelijk wat gebrachte spullen te sorteren en verkoopklaar te maken. 

Zit u of misschien juist jij, ook vaak op marktplaats te speuren naar interessante items? Dan is de rommelmarkt commissie precies op zoek naar jou. Om hen te helpen bij het zo goed mogelijk te presenteren van de te verkopen spullen, de spullen digitaal aan te bieden, of juist mensen te helpen die hun gekochte op komen helpen. 

Helpt u mee om ook deze activiteiten binnen onze gemeente door te kunnen laten gaan?

Terugblik rommelmarkt

Afgelopen zaterdag hebben we met elkaar een prachtige rommelmarkt kunnen houden. 

Traditiegetrouw waren er naast veel gemeenteleden en dorpsgenoten ook veel ‘oude ‘ bekenden, waar we weer eens ouderwets mee konden bijpraten.

De opbrengst van afgelopen zaterdag bedraagt €9.635 en prachtig bedrag. Hiermee is de totale opbrengst van het afgelopen ‘rommelmarkt’ jaar op €34.925 gekomen.  Een deel van dit bedrag gebruiken we voor het onderhoudsfonds van onze monumentale kerk. Voor de resterende bedrag zoeken we in overleg met de commissie een passende bestemming. 

In het bijzonder willen we de commissie hiervoor bedanken, maar uiteraard iedereen die op wat voor manier dan ook zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

De kerkrentmeesters