Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Liturgieën zondag 27 september

Voor iedereen die de dienst niet in de kerk niet bijwoont, maar thuis meeluistert, publiceren we hier de liturgie. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk bij de dienst te betrekken. Hieronder kunt u de liturgie met liedteksten downloaden (en evt. afdrukken). En voor de kinderen is er een kerkboekje dat afgedrukt kan worden, zodat ze actief mee kunnen doen tijdens de dienst. We bidden om gezegende diensten thuis en in de kerk.

Boekentafel – Kinderboekenmaand

Van 30 september 2020 – 11 oktober 2020 start de Christelijke Kinderboekenweek met als thema   ‘En toen?

Met dit thema gaan we terug in de tijd. Geschiedenis komt tot leven en laat kinderen werelden van vroeger ontdekken. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken (maar je kunt er in het actieprentenboek wel even mee op reis!). Verken de wereld van toen door het lezen van boeken.

Tijdens de kinderboekenweek zijn er mooie aktieboeken verkrijgbaar. 

onderbouw           6,95           middenbouw       5,95           bovenbouw        5,95

Lees verder

Upstairs

Jongelui, Upstairs begint weer! Met leeftijdgenoten (12 – 16 jaar) leuke dingen met elkaar doen, elke eerste zaterdagavond van de maand. De eerste Upstairsavond dit seizoen is op zaterdag 3 oktober. We starten dan met een bbq bij De Wegwijzer. Let op: we beginnen deze avond vroeger dan anders, de bbq begint om 18.00 uur! In verband met de voorbereidingen horen we graag als je komt. Opgeven kan tot uiterlijk 1 oktober, bij Arinda (haar telefoonnumer staat in de Zaaier)

Belijdenisdienst zondagmorgen 27 september

Aanstaande zondag hopen 5 jonge mensen uit de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen. Zij mogen allemaal een aantal gasten meebrengen. In verband hiermee is het niet mogelijk om u aan te melden voor de ochtenddienst. Mochten er nog plekken open zijn dan zullen we dit op de site melden en de aanmeldingen weer open zetten.

Voor de zondagavonddienst kunt u zich gewoon opgeven.