Het gemeente zijn is erop gericht dat we de Heere Jezus leren kennen als onze Zaligmaker, dat we opgebouwd worden in het Christelijk geloof en leven zoals de Heere God dat bedoeld heeft. In dit alles willen we ons laten leiden door wat God tot ons te zeggen heeft in de Bijbel. Wanneer de Bijbel opengaat is het God Zelf Die door Zijn Geest tot ons spreekt. In veel opzichten zijn we een traditionele gemeente, waarin waarde wordt gehecht aan de drie formulieren van enigheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De gemeente voelt zich verwant met de richting van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Formulier aanmelden digitale zaken

Nieuwswijzer

Sinds jaar en dag wordt de Nieuwswijzer als boekje gedrukt en rond gebracht. De kosten om dit boekje te drukken zijn relatief hoog in combinatie met een beperkte oplage. Daarnaast weten we dat bijvoorbeeld De Zaaier ook digitaal wordt gelezen. Daarom willen we graag weten of er in de gemeente ook behoefte is aan een digitale versie van de Nieuwswijzer. Deze zouden we per mail kunnen versturen of op andere digitale wijze met u delen. 

Vrijwillige Bijdrage (Actie Kerbalans), Solidariteitskas

Daarnaast hebben we de jaarlijks terugkerende de Vrijwillige Bijdrage en de Solidariteitskas. Hiervoor worden voor de hele gemeente brieven geprint, enveloppen bezorgt en weer opgehaald.

Dit zorgt voor veel papier gebruik en een flinke tijdsinvestering van de vrijwilligers. Daarom willen we u ook de mogelijkheid bieden om deze voortaan digitaal te ontvangen. 

Geef u onderstaand u gegevens in en uw voorkeuren. Dan zullen wij dit verder verwerken. 

Lees verder

Boekentafel weer open!

Vanaf aanstaande zaterdag 20 maart willen we de boekentafel en collectemunten verkoop weer opstarten. Omdat de ‘gewone’ winkels ook weer voorzichtig open mogen, willen we De Wegwijzer op zaterdagmorgen weer open stellen. Dus als u kaarten, kinderboeken, cd’s of een goed boek zoekt, wees welkom van 10.00 – 11.30 uur in de Wegwijzer. Op dit moment hebben we ook een ruime keuze in Paaskaarten, boeken en kinderboeken rond Pasen. Natuurlijk kunt u ook uw voorraad collectemunten en/of bonnen weer aanvullen.

Uiteraard vragen wij u om binnen een mondkapje te dragen en voldoende afstand te houden.

Wilt u iets bestellen? Dat kan door te mailen naar boekentafel@hervormdnoordeloos.nl

Verruiming maatregelen

Blij en dankbaar zijn we dat de PKN mogelijkheden ziet om de coronamaatregelen iets te verruimen. Daarom zullen we het bezoekersaantal weer iets opschalen, nl naar 25 personen. Dus is er weer de mogelijkheid om u eens in de 4 diensten op te geven om de dienst bij te wonen.

Ook kan er weer door een beperkt aantal gemeenteleden gezongen worden.

Over de verder invulling van, in eerste instantie vooral het jeugdwerk, zullen we u in de loop van de komende week verder informeren.

We willen hiermee ook de mensen bedanken die de afgelopen diensten veel inzet hebben gepleegd om de muziek, zowel live als digitaal, te verzorgen. Bedankt hiervoor.

De kerkrentmeesters

Als Eén die dient…

Vespers rond de zeven werken der barmhartigheid – Tijd voor Pasen 2021

Waar vriendschap (‘goedertierenheid’) en liefde zijn, daar is God. Zo luidt de vertaling van een bij velen bekend en geliefd lied, waarmee we de komende zeven weken het avondgebed op de woensdagavond willen beginnen. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.Het is de samenvatting van Psalm 133: Waar liefde woont gebiedt de HERE zijn zegen, daar woont Hij zelf.

Vanaf aanstaande woensdag 17 februari2021 bent u/ben jij elke woensdagavond van 19.30 tot 20.00 uur hartelijk uitgenodigd om het avondgebed mee te maken via een online uitzending. Een groep gemeenteleden zal afwisselend voorgaan in een korte liturgie met vaste onderdelen: psalmgebed, schriftlezingen, een aantal liederen dat past bij de tijd van het jaar, de tijd voor Pasen, en de gebeden.

Lees verder